Kinderen/jongeren kunnen door verschillende oorzaken vastlopen in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Dit kan ontstaan door externe factoren zoals bijvoorbeeld: een nieuwe school, buiten de groep vallen, echtscheiding, verlies of ziekte. Dit kan zich uiten in weinig zelfvertrouwen, faalangst, gedragsproblemen, contactproblemen, woede en agressie, teruggetrokkenheid, onderprestatie, niet genoeg uit de verf komen, moeite hebben met het verbale uiten.


Kunstzinnige coaching stimuleert verandering- en acceptatieprocessen en het hanteren van kwaliteiten en verwerking, door middel van kunstzinnige uitingen. Kunstzinnige coaching nodigt uit tot kunstzinnige uiting door middel van een op maat gesneden programma, passend bij de leeftijd, de levensfase en de behoefte van de jongere/het kind. Hierdoor kan de jongere of het kind de opgedane ervaring leren onder ogen te zien, te verwerken of een plekje te geven. Hij/zij leert meer eigenwaarde en innerlijke kracht op te bouwen en te voelen.


Doelgroepen

  • ASS, Autisme Spectrum Stoornis (voorheen: Pddnos, Asperger , Nld)
  • Adhd
  • Adoptieproblematiek
  • Hoogbegaafdheid
  • Beelddenkers
  • Hsp
  • Huiswerkbegeleiding kunst
  • Rouwverwerking
  • Faalangstreductie
  • Aanpak pestgedrag


Werkwijze

Kunstzinnige coaching voor jongeren/kinderen bestaat uit blokken van acht sessies van een uur. Vooraf vindt een uitvoerig intakegesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s), met of zonder de aanwezigheid van de jongere of het kind. Voor de jongere vanaf 16 jaar vindt een individueel intakegesprek plaats. Na een blok van 8 keer is er een evaluatiegesprek over de behaalde resultaten. Op verzoek kan ik werkverslagen toesturen tegen een geringe vergoeding.


Inhoud

Tekenen, schilderen op doek en op papier, boeken maken met op maat gesneden verhalen en sprookjes.   Alle materialen en technieken komen aan bod. Naar aanleiding van de kreatie wordt gepraat, gespeeld of geoefend in een rollenspel of toneelstuk. Ter ondersteuning werk ik met een kunstzinnig boekje (blijmaak-boekje) bedoeld voor thuisopdrachten: het stimuleren van steunende (positieve) gedachtes en overtuigingen, aanreiken van ontspanningstechnieken en oefeningen mbt het (in) slapen, versterken sociale vaardigheden, angst, faalangstreductie, opdrachten mbt versterking assertiviteit.

Versterking eigenwaarde mbv het complimentenschema.


Specialiteit

Op maat gesneden verhalen en het maken van prentenboeken

Happy-book of blijmaakboekje

Complimentenschema (zie voorbeelden).

Door de kunstzinnig therapeute wordt bepaald of de jongere/het kind behoort tot de doelgroep met wie zij werkt. Indien dit niet het geval is zal een verantwoorde doorverwijzing plaatsvinden.


Vergoeding

Mogelijk via pgb of rugzak, tarieven worden u op aanvraag toegestuurd.